Na šta treba da obratite pažnju kad angažujete sudskog tumača

Sudski tumači

Sve veća je potreba za prevodima i overom dokumanata na neki strani jezik, a razlozi su različiti, najčešće je to zbog zaposlenja, ali vrlo često i zbog upisa na neki fakultet u inostranstvu ili boravak po nekom drugom osnovu, možda i sklapanje braka.

Kako biste aplicirali za boravišnu vizu, potrebno je lična dokumenta prevesti na strani jezik i to rade sudski prevodioci ili tumači. Lična dokumanta, ugovore, presude, poslovnu dokumentaciju, ali i medicinsku dokumentaciju za potrebe inostranih institucija, sa srpskog jezika na bilo koji evropski jezik i obrnuto, prevode sudski tumači.

Prevodi dokumanata su najčešće obimni i zahtevaju veliku poverljivost i vrlo je važno da su urađeni precizno i bez greške, zato ih treba poveriti sudskim tumačima, a ne običnim prevodiocima. Zato sve više raste potreba za sudskim tumačima, ali i za dokumentima kojima je potrebna overa sudskim pečatom.

Usluge sudskog tumača

Nadležnost sudskog tumača nije samo prevod dokumenata, već i overa svih dokumenata i isprava na jeziku za koji je ovlašćen, ali i obrnuto, prevod sa tog jezika na srpski i overa. Od običnog prevodioca razlikuje se po tome što potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu, a ukoliko se to ispostavi kao netačno, on snosi odgovornost.

Njihova delatnost nije samo pismeno, već i usmeno prevođenje, pa se često mogu videti na sudskim sporovima i procesima. Potpisuju izjavu koja ih obavezuje na čuvanje poverljivosti podataka koji se nalaze u dokumentima.

Naravno da su u dokumentima podaci od značaja za ličnost na koju je imenovan dokument, mogu da sadrže lične podatke, podatke preduzeća, revizorske izveštaje, tendersku dokumentaciju, ugovore, sudska rešenja, punomoćja, sudske spise, lekarsku dokumentaciju, radne dozvole.

Sudski tumači mogu prevoditi dokument, sa overom ili bez, zavisi od potrebe. On kreira prevod dokumenta tako da stilom i sadržajem prevod u potpunosti odgovara prevođenom originalu. Sudski tumači odlično poznaju jezik na koji prevode, kao i pravnu i stručnu terminologiju, i najvažnije je da su imenovani od Ministarstva pravde Republike Srbije.

Mnogo je sudskih tumača, najlakše je da pretražite ponudu na internetu, a ako na pretraživaču ukucate „sudski tumač cena prevoda“ dobićete listu tumača, ali i cenu njihovih usluga. Treba da znate da se cena razlikuje od dokumenta koji se prevodi, kao i njegovog obima.

Pročitajte još: Da li gugl translate može da zameni prevodioca

Kako znati koji je sudski tumač dobar?

Nemamo često potrebu za uslugama sudskih tumača, pa se dešava da, kad nam trebaju njihove usluge, ne znamo na šta treba da obratimo pažnju. Postoje uslovi koje propisuje Ministrastvo pravde Republike Srbije koje lice treba da ispuni kako bi postalo sudski tumač.

Da bi lice postalo sudski tumač neophodno je da je državljanin Republike Srbije, da ima pet godina iskustva u prevodilačkim poslovima, neophodno je da poznaje pravnu terminologiju jezika sa koga prevodi, ali i na koji prevodi  i ima odgovarajuće visoko obrazovanje, a ukoliko nema podleže proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar pravde. Na internetu možete pronaći spisak svih registrovanih sudskih tumača ovlašćenih od Ministarstva pravde Republike Srbije.

Kako biste dobili informacije o ceni prevoda, tražiće Vam sigurno dokument u izvornom obliku. U cenu je uvek uračunata i odgovornost, zato što je dovoljna mala nepažnja, jedna slovna greška pa da dokument bude nevalidan.

Sale R

Read Previous

Saveti za opremanje gejming sobe u kojoj ćete zaista uživati

Read Next

Brzo i lako: procenite sami koliko košta kompletan sistem video nadzora!

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *