Smanjenje potrošnje energije u funkciji efikasnijeg funkcionisanja data centara

Danas se život mnogo brže odvija nego pre. Tome su doprinela mnogobrojna dostignuća u domenu savremene tehnologije. Svakodnevno upravljamo velikom količinom podataka i nekada toga nismo potpuno ni svesni. Zbog toga, veliku ulogu u današnjem…