Smanjenje potrošnje energije u funkciji efikasnijeg funkcionisanja data centara

Smanjenje potrošnje energije

Danas se život mnogo brže odvija nego pre. Tome su doprinela mnogobrojna dostignuća u domenu savremene tehnologije.

Svakodnevno upravljamo velikom količinom podataka i nekada toga nismo potpuno ni svesni. Zbog toga, veliku ulogu u današnjem svetu imaju data centri.

Uz pomoć najsavremenije tehnologije, oni predstavljaju pouzdana mesta za zaštitu, obradu i prenos velike količine podataka. Međutim, oni mogu biti i izvori velike potrošnje energije.

Potrošnja energije u data centrima

Data centri koriste veliku količinu energije za svoje funkcionisanje. Velika potrošnja energije automatski utiče na povećanje troškova, ali i na zagađenje životne sredine.

Na koji način se mogu rešiti ovi problemi, kako bi smanjenje potrošnje energije bilo u funkciji efikasnijeg funkcionisanja data centara?

U tome može pomoći konstantno praćenje potrošnje energije, analiza podataka i, konačno, stvaranje rešenja za uštedu energije.

Na taj način bi data centri imali kvalitetniji, dugovečniji i brži rad. Takođe, i ne manje bitno, smanjio bi se štetni uticaj na životnu sredinu.

Korišćenje energije za rad tradicionalnih i savremenih data centara

Korišćenje energije za rad data centara utiče na njihovo efikasno i pravilno funkcionisanje.

Tradicionalni data centri imaju uređaje koji pri radu stvaraju veliku količinu toplote. Zbog toga se prekomerno troši energija i vrši štetan uticaj na okolinu.

Visoke temperature štetno utiču i na uređaje u data centrima. Usled pregrevanja, mnogi uređaji se kvare. Posledice toga mogu biti veoma loše, jer često dolazi i do gubitka podataka.

Zbog toga su se razvila nova i bolja rešenja – hlađenje data centara.

Savremeni data centri opremljeni su sistemimima klimatizacije, kojima se precizno kontroliše optimalna temperatura. Takođe, za rad data centara koriste se i obnovljivi izvori energije, koji utiču na promenu temperature.

Sve ovo dovodi do boljeg i funkcionalnijeg rada data centara, zdravijeg uticaja na životnu sredinu i uštedu energije.

Kako se može smanjiti potrošnja energije u data centrima?

Osim klimatizacije i korišćenja obnovljivih izvora energije, za smanjenje potrošnje energije u data centrima koriste se i druge metode.

Kako bi data centar imao pravilan rad, potrebno je izabrati dobru lokaciju za njega. To znači da ona mora imati kvalitetnu temperaturu vazduha i kvalitetan elektroenergetski sistem.

Zamenite servere i drugu opremu u data centru. Novija tehnološka rešenja su energetski efikasna, tako da ćete imati veću uštedu energije.

Ukoliko koristite sisteme koji isključuju servere i uređaje koji ne rade, takođe ćete smanjiti potrošnju energije u data centru.

Indeks efikasnosti data centra

PUE indeks ili indeks efikasnosti data centra odnosi se na količinu energije, koja je potrebna za rad data centra. Izražava se količnikom ukupne potrošnje energije data centra i potrošnje energije opreme.

Vrednost PUE indeksa može biti od 1 do 2. Data centri koji imaju efikasniji rad, odlikuju se nižim PUE indeksom. Na njega će uticati svi načini, koji dovode do smanjenja potrošnje energije u data centru.

Efikasnost data centra je, pre svega, bitna za brži i kvalitetniji rad kompanije. Osim toga, veća efikasnost data centra bitna je i za uštedu energije i očuvanje životne sredine.

Kompanija „Enel Ps” ima visokokvalitetan tim stručnjaka, koji će vam pomoći u implementaciji što pouzdanijeg data centra, uz mogućnost uštede energije.

Sale R

Read Previous

Haljine za leto 2023 – Modeli koji su aktuelni ove sezone

Read Next

Najbolje banje za vikend odmor

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *