Kako tim bilding podstiče produktivnost i jača odnose unutar firme

Muške i ženske ruke na team buildingu

Danas, skoro svaka firma na svetu organizuje tim bilding za svoje zaposlene. Iako se njegovi zvanični počeci vezuju za kraj XX veka, kod nas je ovakva vrsta aktivnosti postala popularna tek u novije vreme.

Organizovanje aktivnosti tim bildinga ima za cilj da stvori osećaj pripadnosti firmi i da omogući sticanje poverenja među zaposlenim kolegama, bez obzira na poziciju koju oni zauzimaju u toj firmi.

Obično se radi o rekreativnim aktivnostima koje osnažuju međuljudske odnose poput društvenih igara, putovanja ili izleta u prirodi. Ovo omogućava zaposlenima da se povežu, bolje upoznaju i ostvare prisniji kontakt. 

Iako se o ovoj temi poslednjh godina dosta diskutuje, ipak, vredi se ponovo osvrnuti i pozabaviti time na koje sve načine tim bilding podstiče produktivnost i jača odnose u firmi.

Poboljšava komunikaciju i razumevanje među zaposlenima

Kada se zaposleni uključuju u neku aktivnost neformalnog karaktera, komunikacija među njima se podiže na jedan novi nivo. Važno je da zaposleni može da iskaže svoje mišljenje i da se kroz razgovor bolje upozna sa kolegama sa posla.

Zahvaljujući efikasnoj komunikaciji i razumevanju koje uz to ide, dolazi do izgradnje poverenja koje je u poslovanju od ključnog značaja. Nedostatak poverenja utiče na kvalitet poslovanja, a samim tim i na celokupan sistem.

Povećava motivaciju zaposlenih

Osim što poboljšava međusobnu komunikaciju, tim bilding takođe ima za cilj da motiviše zaposlene.

Kada u firmi ili kompaniji postoji jasan sistem u kome se svakom pojedincu daje određena vrednost, njihova motivacija da doprinesu sistemu boljim radom postaje mnogo veća.

Timski duh i međusobna podrška najbolji su pokretači dobrog poslovanja, koji zaposlene motivišu da iz dana u dan sve bolje obavljaju svoj posao. 

Devojke koje sede na klupici u parku

Povećava produktivnost i podstiče razumevanje ciljeva

Iako je neposredno vezan za motivaciju, važno je pomenuti da dobar tim bilding ima uticaj i na povećanje produktivnosti. Ukoliko firma ima zaposlene motivisane i spremne na rad, ukupan učinak firme će biti povećan, usled povećane produktivnosti zaposlenih, koji će težiti ka tome da rade više i bolje.

Veća produktivnost jedne osobe, stvoriće pozitivnu kompetitivnost na poslu, jer će svako poželeti da bude još bolji nego što je bio.

Osim toga, tim bilding pruža priliku zaposlenima da se bliže upoznaju i bolje razumeju ciljeve firme u kojoj rade, te da u skladu sa tim teže te ciljeve i da ostvare na svom radnom mestu.

Tim bilding omogućava bolju saradnju zaposlenih

Kada se zaposleni bolje međusobno upoznaju i steknu poverenje, daleko su spremniji da pruže pomoć i da međusobno sarađuju. To je i jedan od glavnih ciljeva tim bildinga – dobra saradnja, bez konflikata između zaposlenih.

Kvalitetna saradnja u firmi je jako važna za njeno poslovanje. Od nje zavise mnogobrojni poslovi koji se u firmi obavjaju, a dobar odnos između kolega je od velikog značaja za kompletnu atmosferu na radnom mestu.

Veća lojalnost zaposlenih kao posledica kvalitetnog tim bildinga

Kako bi se vaši zaposleni dobro osećali, neophodno je da tim bilding bude dobro organizovan. Jedino tako će se u njima razviti gore pomenuti osećaj pripadnosti. 

Taj osećaj pripadnosti, dovešće do povećanja lojalnosti kod zaposlenih. Shvativši svoju ulogu u celokupnom sistemu, oni će poželeti da još više doprinesu poslovanju, te će postati najbolji ambasadori firme u kojoj rade. 

Firma postaje bolje mesto za rad

Uopšteno posmatrano, dobri odnosi među zaposlenima od stvaraju od firme bolje mesto za rad. Ovo u njima budi veću posvećenost poslu i kreira bolje uslove rada budućim zaposlenim.

Važno je da atmosfera bude pozitivna (kako na poslu, tako i van njega), jer će se jedino tako od firme ili kompanije napraviti željeno mesto za rad.

Dobar tim bilding ima mnogobrojne pozitivne uticaje na poslovno okruženje. On čini poslovni tim složnijim i jačim, a ukoliko je dobro organizovan, onda će ga zaposleni sigurno dugo pamtiti. Važno je da se potrudite da uvažite mišljenje većine zaposlenih, tako što ćete im dati da popune anketu ili da napišu svoje želje kojima ćete se rukovoditi prilikom organizovanja događaja.

mateo

Read Previous

Korona virus: U Vuhanu prvi put od izbijanja epidemije nema novozaraženih!

Read Next

Meša Selimović: Citati (Derviš i Smrt, Tvrđava)

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *