Kada i zašto izabrati metalnu konstrukciju za izradu objekta

Potrebe montažne gradnje postavili su pred proizvođače metalnih elemenata određene zahteve od kojih zavise troškovi među kojima je najznačajnija stavka kvalitet i vreme.

U ovom kontekstu metalni elementi moraju biti pouzdani, operativni za transport i rukovanje tokom postavljanja konstrukcije, ali i brzo i pouzdano spojivi.

Sama konstrukcija mora ispunjavati uslove sigurnosti i funkcionalnosti i da pored stabilnosti bude pogodna i za izvođenje složenih strukturnih elemenata.

Koje su prednosti metalnih konstrukcija

Sumirano, od metalne konstrukcije zahteva se da:

  • poseduje potencijal za smanjenje ukupnih troškova gradnje /kvalitet i operativnost)
  • da doprinese brzini izgradnje
  • da ispunjava kriterijume bezbenosti i sigurnosti

U ponudi metalnih konstrukcija dominira čelik, a najčešće se radi o prefabrikovanim komponentama, odnosno gotovim delovima koji se sklapaju na licu mesta. Kao glavne prednosti čelika navodi se pouzdanost, ali i mogućnost modelovanja u skladu sa zahtevima savremenog dizajna.

Zbog ovog i jeste najčešće prisutan materijal, i može se naći u različitim oblicima i veličinama, a da bi se pojavio na tržištu mora zadovoljiti stroge standarde primarne proizvodnje.

Čelične konstrukcije se najčešće izrađuju od valjanih profila (HEA; HEB, IPE, IPBI), potom hladno oblikovanih profila HOP (L, U, C, E), kutijastih i punih profila.

Za potrebe montažne gradnje, u formi prefabrikata, čelični profili prolaze kroz odgovarajući tretman antikorozivine zaštite i premazuju se osnovnom bojom.

Korišćenje prefabrikata je naročito pogodno u uslovima gradnje u urbanim sredinama gde nema puno prostora za rad i sa otežanim mogućnostima korišćenja teške mehanizacije.

Kada govorimo o prefabrikatima to ne podrazumeva samo delove od čelika koji čine metalne konstrukcije već i elemenata od betona, sendvič panela, a kao razlog za njihovo korišćenje je ušteda vremena jer se primenjuju u uslovima kada se jedan isti model višekratno ponavlja na istom objektu.

Podela metalnih konstrukcija

Metalne konstukcije za objekte dele se na:

  1. primarne – čine ih nosivi okviri i stabilizacijski elementima
  2. sekundarne – krovna i potkrovna fasada

Čelik je najčešći materijal koji se koristi u primarnim konstrucijama, dok se za sekundarne uglavnom upotrebljavaju laganiji, pocinkovani profili, uglavom Z i C.

Pored čelika u upotrebi su i aluminijum i njegove legure, sa pocinkovanim ili naknadno farbanim površinama. Aluminijumske konstrukcije se koriste u delovima kao što su ograde, fasadni sistemi, unutrašnji elementi.

Pocinkovane cevi u samoj konstruciji ugrađuju se tamo gde se zahteva posebna estetika i pouzdanost u izgradnji otvorenih ramova, a takođe i za ograde, ili fasadne delove.

Koliko traje izgradnja metalne konstrukcije

Proces izrade metalne konstrukcije odvija se u fazama, a nakon snimanja terena pristupa se izradi projekta. Projekat uslovljava proračune konstrukcije (statiku). U fazi pripreme posebna pažnja posvećuje se specifikaciji elemenata, težini konstrukcije, s kojima se, paralelno radi na radioničkim detaljima: detalji veza i pozicije elemenata.

Delovi konstrukcija, odnosno noseće grede i stubovi spajaju se vijačnom vezom ili zavarivanjem. Vijačne veze su pogodne za kasnije eventualne demontaže, dogradnje ili modifikacije u prostoru, dok se zavarivanje smatra trajnom vezom.

Zavarivanje je i teže i delikatnije i zahteva umeće izvođača budući da zavareni spojevi zahtevaju praćenje ispravne lokacije susednih elemenata. U ovom slučaju konstrukcija okvira je vrlo zahtevna i zahteva izuzetnu preciznost.

U izradi same konstrukcije koristi se metoda radova odozgo prema gore, odnosno “slaganje” elemenata na ovaj način. Stabilnost vertikalnih elemenata se osigurava horizontalnim cevovodima i podupiračima od profilnih cevi manjeg poprečnog preseka.

Najpopularnijom metodom smatra se izgranja “omotača” od šupljih kvadratnih stubova, para horizontalnih i vše vertikalnih profilnih cevi malog pravougaonog preseka. Spajanjem nekoliko ovakvih “omotača” postiže se željena veličina.

Kolike su cene metalnih konstrukcija

Kada je u pitanju cena metalnih konstrukcija bitno je naglasiti da zavisi od parametara kao što su materijal i vreme utrošeno na izdradu, ali se metoda obračuna razlikuje od delova.

Za primarnu konstruciju uobičajeno se govori o ceni materijala po kilogramu dok se za sekundarnu obračun izvodi množeći materijal i vreme.

mateo

Read Previous

Jazavičar – mali pas velike ličnosti

Read Next

Kupatilski nameštaj – ideje i saveti

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *