Obim razmene sa Rumunijom i Hrvatskom raste, kako vam prevodilačke agencije mogu pomoći u tome?

obim razmene

Freepik.com

Naša zemlja ima najveći obim razmene sa Evropskom Unijom, a među njima prednjače naši susedi. Hrvatska i Rumunija nisu izuzetak i jedne su sa kojima imamo veliki obim robne razmene pa su usluge prevodioca neophodne.

Čini se besmisleno korišćenje usluga prevodilačkih agencija za jedno isto govorno područje, naročito za hrvatski jezik, ali pravila i propisi su takvi da je sudski tumač neophodan jer je to lice koje overava dokument i dokazuje da je on potpuno veran originalu.

Takav je propis svake zemlje sa kojom se sarađuje, a naročito tamo gde je poslovanje uređeno višim instancama kao što je to u EU. Zbog toga i inostrane firme u našoj zemlji, ali i naše kompanije koje posluju sa inostranstvom moraju da angažuju prevodioce i sudske tumače.

Šta su sudski tumači? Za koja dokumenta se koriste u prevođenju? Kako mogu da pomognu efikasnijem poslovanju?

Pročitajte sve preporuke u daljem nastavku teksta.

Sudski tumač ili prevodilac – koje su razlike?

Često postoji zabuna i mnogo ljudi i ne zna koje su razlike između sudskih i klasičnih prevodilaca.

Sudski tumač je prevodilac koji ima višegodišnje iskustvo i prošao je obuku i kurseve na osnovu kojih mu je Ministarstvo pravde dalo licencu i pečat. On svojim potpisom i pečatom garantuje tačnost prevoda pa se dokument smatra 100% veran originalu.

Naša država garantuje za znanje izabranog sudskog tumača što je tražiocima dokumenta uvek dovoljno. Ambasade i zvanične institucije traže overu sudskog tumača, ali se potreba može javiti i među firmama, naročito kada su dokumenta od velike važnosti u pitanju.

Overavaju se lična dokumenta, važni ugovori, patenti i licence, statuti… i sve ono za čim postoji zahtev u datom trenutku.

Sudski tumač može da prevodi samo jedan jezik, sa srpskog na strani ili obratno, a može i da radi usmeno prevođenje i simultane prevode, njegov prevod je nepobitan i nema dileme da li je istinit ili ne.

Primarni posao tumača je prevođenje za potrebe suda, učestvovanje na parnicama, suđenjima i svuda gde je potrebno da se pruži podrška pravnom sistemu naše zemlje. 

Osim što prevode za državne službe, sudski tumači rade i za fizička lica i kompanije pa svaka može da iskoristi stručnost i da prevede dokument na strani jezik ili da sa stranog dobije prevod na domaći kada god postoji potreba za tim.

Sudski tumač za rumunski jezik

Srbija već nekoliko godina ima rekordnu razmenu sa Rumunijom, i naša je četvrta zemlja po izvozu što dovoljno govori o značaju i obimu poslovanja sa ovom zemljom.

Sudski tumač za rumunski jezik je izuzetno tražen baš zato što se sklapaju novi poslovi i uspostavlja komunikacija po prvi put. Najviše je posla oko prevoda osnivačkih akata, ugovora na kojima se temelji poslovanje, ali usmenog prevođenja jer rumunski jezik nije toliko poznat u našoj zemlji.

sudski tumac za rumunski jezik
Freepik.com

Često se sudski tumač za rumunski jezik angažuje tokom direktnih pregovora, ali i za naknadno prevođenje snimljene video konferencije što našim firmama otklanja sve dileme oko prevoda fraza i žargona koji se mogu izgubiti lošim objašnjenjem.

Treba istaći i da se traže i klasični prevodioci, ali i sudski tumači jer je poslova sve više, a retko koja kompanija ima potrebe da angažuje stalno-zaposlene prevodioce za ove specifične jezike.

Kada je potreban sudski tumač za hrvatski jezik?

Hrvatski jezik ima jako puno sličnosti sa našim pa klasični prevodioci nemaju puno obaveza, ali je zato sudski tumač za hrvatski jezik izuzetno tražen i ima aktivnog posla.

Isto kao i za rumunski, sudski tumač za hrvatski jezik najviše prevodi i overava poslovne ugovore od velike važnosti, patente, licence i sva dokumenta na kojima se temelji poslovanje naših firmi u inostranstvu. 

Za razliku od sudskog tumača za rumunski jezik, manje je posla za usmeno prevođenje i te usluge se koriste samo kod finalnih dogovora kada se ugovor i sklapa.

U 2022. se dogodio pravi ekonomski preokret gde je naša zemlja po prvi put imala veći izvoz robe i usluga nego što je bio uvoz iz Hrvatske. Robna razmena je prošle godine porasla za 35,4% i iako je reč o zemlji EU oni imaju itekako interesa da sarađuju sa nama pa će sudski tumač za hrvatski jezik imati dosta posla i u budućnosti.

Prevodilačke agencije su jedne od najneophodnijih u poslovanju svake firme koja ima neki obim razmene sa inostranstvom. Rumunija i Hrvatska nisu izuzetak i za razliku od klasičnih prevodilaca, sudski tumači su u ovom slučaju itekako traženi i neophodni da bi se poslovi obavili u skladu sa zakonskim propisima.

Srbijanka Stanković

Read Previous

Čemu služi električno rende za drvo?

Read Next

Zašto su iPhone telefoni toliko popularni među korisnicima?

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *